پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمعشق هایمان را به یادگار بگزاریم...
http://axgig.com/images/91608161035755724518.jpg

زمین در انتظار تولد یک برگ.....

من در حال شمارش معکوس.....

صفر همیشه پایان نیست.......

گاه آغاز پرواز است........

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


دعــای بــاران چــ ــرا؟
دعــای عشــ ــ ـق بخــوان.
این روزهــا دلــ ها تشنــه تــرند تا زمیــن...!!

 

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


شرم دارم به مادرم بگویم:

آن که بخاطرش قلبت راشکستم...

تنهایم گذاشت....

 

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

عشق

واژه ای است بی انتها

شروع و پایان ندارد

هربار که برای توصیف و تعریفش کوشیدم

خود را ناتوان یافتم

تنها میدانم

عشق

تکثیر می شود

و ممکن است

در کنار کلمات دیگر توصیف شود ...

 

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


لانه ات رابرحباب حوصله مردمان نساز…


تا آواره ی بی حوصلگیشان نشوی…

 


برچسبـهـ ـا : آواره
|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

 

ایـن روزهــا....
دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام
حــال مـ ــن خــــــــوب است
خــوبِ خــوب
فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی
همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست
و فکـر مـی کنـــم
ایـن روزهـــا...
خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه است
چـه حــس مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدا
او...
از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است
و مـــن...
از تکـــ ــرار غـــــم انگیــز روزهــــایم..


برچسبـهـ ـا : این روز ها
|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خاطراتـــ نه ســـر دارنـــد نه ته...
گاهـــی وسط یکـــ فکر...
گاهـــی وسطـــ یـــک خـــیابان...
سردتـــ میکننـــد...
داغتـــ میکـــنند...
رگـــ خوابتـــ را بلدنـــد...
زمینتـــ میزننـــد...
خاطراتـــ تمـــام نمیـــشوند...
تمامـــت میکننـــد
|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

تــــحـ ــمـ ــل میکـ ـــنــ ــمــ

بـ ـی تــــ ـو

بـ ـه هـ ـر سخـ ـتـ ـی...

بـ ـه شـ ـرطـ ـی کـ ـه بـ ـدونمـ ـ شـ ـاد و خـ ـوشبـ ـختـ ـی!

بـ ـه شـ ـرطـ ـی کـ ـه بشنومـ دنیـ ـاتــــــ آرومـ ـه!

کـ ـه دوسـ ـش داری از چـ ـشـ ـماتـــــــ مـ ـعـ ـلومـ ـه..!

تـ ـو میخـ ـندی!!!...

چـ ـه شیرینـ ـه گـ ـذشتـ ـن..

تـ ـازه میفهممـ..

تـ ـو خـ ـوشبخـ ـتـ ـی!

همـ ـین بـ ـسه بـ ـرای مــــ ـن...

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


هي فلاني مي داني ؟ مي گويند رسم زندگي چنين است...

مي آيند.... مي مانند.... عادت مي دهند.... ومي روند.

وتو در خود مي ماني و تو تنها مي ماني

راستي نگفتي رسم تونيز چنين است؟....

مثل همه فلاني ها....؟

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


کاش نجابتم را بهانه رفتنت نمی کردی... تا با دیدن هر هرزه ای به خود نگویم اگر مثل این بودم او نمی رفت...
|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


ب سلامتی من، آره من! منی که الان دلم گرفته:( کسی نیست بگه چه مرگته:| منی که دلخوشیم شده اينجا:( که بعضیا همینم زیاد میدونن :(( منی که خوشی بهم نیومده;((( منی که ازهمه رودست خوردم منی که مرحمه دله همه شدم;/ ولی کسی مرحم دلم نشد:(((( منی که باهر آهنگی زدم زیر گریه:| منی که بغضمو جلو همه قورت میدم :( که یه وقت گریه نکنم :| یه وقت نارحت نشن:((( اره ب سلامتی من...!! که همیشه تنهام!! حتی واسه گفتن حرفام....
|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم :
می آید .....
می ماند ....
و به تنهائیم پایان میدهد
آمد .....
رفت ......
و به زندگی ام پایان داد

                 

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


زبان به دهان گرفته ام

اما سکوت..

چیزی از عشق

کم نمی کند!
دوستت دارم...
که اتفاق تازه ای

نیست!

 

 

 

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


میتــرســم…
کسـی بــوی ِ تنـت را بگیــرد
نغمــه ِ دلـت را بشنــود
و تو خــو بگیــری به مـــآنـدنـش!!!
چـه احســآس ِخـط خطــی و مبـهـمـ یسـت!
ایــن عــآشقــآنـه هــآی حســود مــن...

          

 

                      گاهی
که دلم از زندگی سیر میشه
دلم میخواد
تا سقف آسمون پرواز کنم
و
روش دراز بکشم !!!
.
.
.
مثل ماهیِ حوضمون
که چند روزه
روی آب دراز کشیده . . .

|- Mahsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir